Privacy Statement

Lyfter neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je een mail sturen naar info@lyfter.nl

Doelen waarvoor de gegevens verzameld worden

Als uitvoerder van opdrachten op het gebied van coaching, opleiding en training verzamelen wij de nodige klantgegevens:
– voornaam, initialen, achternaam, adres
– telefoonnummer, e-mailadres, voor contact over activiteiten, opdrachten, uitnodigingen, etc
– identiteitsgegevens, geboortedatum, nodig voor aanvraag van examens, voor authenticatie
Deze gegevens worden door de klanten zelf aangeleverd via telefoon, email of aanmeldformulieren via onze website, waarbij deze klanten kunnen inschrijven of informatieaanvragen kunnen indienen.

Uitvoeringsvoorwaarden. Persoonsgegevens die een persoon aanlevert zijn een voorwaarde voor de uitvoering van een contract of overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, opleiding, training, cursus of examen.
Persoonsgegevens die door Lyfter worden gevraagd zijn een voorwaarde om aan de wettelijke administratieverplichtingen te voldoen zoals facturering.
Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van de termijn– zoals wettelijk verplicht is.
Dat personen het recht hebben op inzage rectificatie of verwijdering van hun gegevensPersonen kunnen altijd hun gegevens;
– inzien (op locatie Lyfter)
– wijzigen (via administratie van Lyfter)
– laten verwijderen (via administratie Lyfter)

Recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Personen hebben het recht om tegen de verwerking van hun persoonsgegevens bezwaar te maken.
Intrekking van toestemming voor verkrijgen van persoonsgegevens. Personen leveren zelf hun gegevens aan, aan Lyfter. Lyfter verlangt geen toestemming van personen om zelf gegevens te verkrijgen.
Het recht op indienen van een klacht bij de autoriteit Persoonsgegevens. Klanten van Lyfter behouden het recht op klagen bij de autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die Lyfter verwerkt

Lyfter kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lyfter, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lyfter verstrekt. Ook via andere internet platvormen kan Lyfter door u zelf verstrekte gegevens verkrijgen, doordat u via dat platvorm een informatieverzoek of een inschrijving gedaan heeft.

Lyfter kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Gegevens ter identificatie

Waarom Lyfter uw gegevens nodig heeft

Lyfter verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Lyfter uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Gegevens ter identificatie zijn nodig voor het regelen en afnemen van examens. Gegevens van uw werkgever kunnen nodig zijn voor het correct adresseren van facturen.

Hoe lang Lyfter de gegevens bewaart

Lyfter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Lyfter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Lyfter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waar onder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lyfter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

– GOOGLE analytics
Lyfter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lyfter bij Google zoek resultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lyfter te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Lyfter heeft hier geen invloed op. Lyfter heeft Google geen toestemming gegeven om via Lyfter verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@lyfter.nl Lyfter zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

– Beveiligen
Lyfter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lyfter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lyfter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lyfter op via info@lyfter.nl

 

Lyfter is als volgt te bereiken:

Postadres:
Kaaistraat 47
4651 BM Steenbergen

Bezoekadres:
Kleine Kerkstraat 4A
4651EV Steenbergen

Telefoon:
0167-541377