Doorlopende machtiging

  Naam: Lyfter B.V.

  Adres: Kleine Kerkstraat 4A

  Postcode: 4651EV, Woonplaats: Steenbergen

  Land: Nederland

  Incassant ID: NL36ZZZ650973510000


  Overeenkomst & handtekening

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Lyfter B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de door Lyfter verzonden facturen en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Lyfter B.V.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze later terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Naam
  Bedrijfsnaam
  Adres
  Postcode
  Plaatsnaam
  Land
  Rekeningnummer (IBAN)
  BIC*

  *Niet verplicht bij NL IBAN.

  Plaats
  Datum

  Handtekening