1.84.1

1 kolom layout wordt niet meer geforceerd in beheer. Gebruiker kan nu zelf een keuze maken.