1.74.0

JWT authenticatie plugin opgenomen in de core welke optioneel per site ingezet kan worden.